Դիմորդին

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ:

ԲԱԺԻՆՆԵՐ

“Գեղանկարչություն”

Ուսուցման ձևը` առկա, անվճար և վճարովի համակարգերով:
Ուսուցման տևողությունը` հինգ տարի:
Ուսման վարձը` 230000 (երկու հարյուր երեսուն հազար) դրամ:
Որակավորումը` գեղանկարիչ-մանկավարժ:
Գեղանկարչություն մասնագիտությամբ ընդունելությունը կատարվում է մրցութային կարգով` “Գծանկարչություն”, “Գեղանկարչություն”, “Կոմպոզիցիա” առարկաների քննությամբ:

“Քանդակագործություն”

Ուսուցման ձևը` առկա, անվճար և վճարովի համակարգերով:
Ուսուցման տևողությունը` հինգ տարի:
Ուսման վարձը` 230000 (երկու հարյուր երեսուն հազար) դրամ:
Որակավորումը` քանդակագործ-մանկավարժ:
Քանդակագործություն մասնագիտությամբ ընդունելությունը կատարվում է մրցութային կարգով` “Գծանկարչություն”, “Քանդակագործություն”, “Կոմպոզիցիա” առարկաների քննությամբ:

“Դիզայն”

Ուսուցման ձևը` առկա, անվճար և վճարովի համակարգերով:
Ուսուցման տևողությունը` չորս տարի:
Ուսման վարձը` 230000 (երկու հարյուր երեսուն հազար) դրամ:
Որակավորումը` նկարիչ-ձևավորող:
Դիզայն մասնագիտությամբ ընդունելությունը կատարվում է մրցութային կարգով` “Գծանկարչություն”, “Գունանկարչություն”, “Կոմպոզիցիա” առարկաների քննությամբ:

“Զարդային կիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ /Գեղարվեստական խեցեգործություն/”

Ուսուցման ձևը` առկա, անվճար և վճարովի համակարգերով:
Ուսուցման տևողությունը` չորս տարի:
Ուսման վարձը` 230000 (երկու հարյուր երեսուն հազար) դրամ:
Որակավորումը` նկարիչ-վարպետ:
Գեղարվեստական խեցեգործություն մասնագիտությամբ ընդունելությունը կատարվում է մրցութային կարգով` “Գծանկարչություն”, “Գունանկարչություն”, “Կոմպոզիցիա” առարկաների քննությամբ:

Ըստ ՀՀ կառավարության հաստատած կարգի արտասահմանի քաղաքացիները քոլեջ ընդունվում են առանց ընդունելության քննությունների: