Կոնտակտներ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
“ԵՐԵՎԱՆԻ Փ. ԹԵՐԼԵՄԵԶՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ” ՊՈԱԿ
0026, ք. Երևան, Արշակունյաց 39,

Հեռ. (+37410) 443804, (+37410) 442672,
FAX: (+37410) 443804

ՏՆՕՐԵՆ
Աննա Մնացականյան
Հեռ.` (+37410) 443804
Էլ. փոստ` terlemezyan@yandex.ru

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳԾՈՎ ՓՈԽՏՆՕՐԵՆ
Արևիկ Սարգսյան
Հեռ.` (+37410) 442672
Էլ. փոստ` arevkaren@mail.ru, sargsyan_arevik@yahoo.com

Աշոտ Մարտիրոսյան
Հեռ.` (+37410) 442672
Էլ. փոստ` ashotmartirosyan1959@bk.ru

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳԾՈՎ ՓՈԽՏՆՕՐԵՆ
Միքայել Մկրտումյան
Հեռ.` (+37410) 442493

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ԲԱԺԻՆ
Սիլվա Տոնոյան
Հեռ.` (+37410) 442542
e-mail address: info@terlemezyan.com

ՑՈՒՑԱՍՐԱՀ
Ելենա Մովսեսյան
Հեռ.` (+37410) 443804
Էլ. փոստ` tgallery@terlemezyan.com

Անուն

Ազգանուն

Էլ. հասցե

Հաղորդագրություն